Условия на конкурса

bike

Общи условия на конкурса:  Календарна кампания 2022  

“Снимай колело, рисувай колело, карай колело” 

на инициативата  “Открий колелото”.


Цели:

1.  Популяризиране на придвижването с велосипед в градска среда

2. Популяризиране на фотографи и художници като автори, както и деца които рисуват и достигането им до широка аудитория.

3.  Финансиране на следващите етапи от разработката на инициативата “Открий колелото”.


Продукт: 

В резултат от избраните от публиката изображения за 12 месеца в 3 категории ще бъдат отпечатани 3 вида календари тип пирамида от 13 листа с размери на листа 220 на 110 мм. Цена на продукта от 5.00 лв. до 3.50 лв. с ДДС в зависимост от количеството.


Категории:

  1.  Календар с фотографии.
  2.  Календар с картини във всички жанрове.
  3.  Календар с Детски рисунки.


Етапи:

  1.  Ъплоудване / качване на  изображения от авторите всеки автор може да предостави от 1 до 12 изображения в една категория за различните месеци през годината. Ъплоудването/качването се осъществява във всяка една от категориите и за всеки един от месеците в сайта : https://findthebike.eu.

Период за ъплоудване / качване от 0.00 часа на 11.10.2021 до 23.59 часа на 24.10.2021

  1. Гласуване на публиката. След регистрация всеки може да гласува  до два пъти за всеки отделен месец във всяка една от трите категории. Кои изображения ще бъдат в съответния календар се решава само и единствено от вота на публиката. Изключение: всеки автор може да има не повече от две изображения в една категория. Ако един автор е първи според гласовете на публиката с  повече от две изображения, то той избира с кои две от тях да участва. След неговия избор за другите месеци участва следващия в класирането  на публиката. Гласуването се прави само и единствено в сайта https://findthebike.eu

Период за гласуване от 0.00 часа на 25.10.2021 до 23.59 часа на 31.10.2021

  1. Продажби на календарите.Продажбите се правят онлайн в сайта https://findthebike.eu, като в реално време се отразяват направените продажби. Купувачите се публикуват с малко име и първа буква от фамилията а фирмите с тяхното юридическо наименование , освен ако не желаят изрично да запазят своята анонимност. Период за продажба от 0.00 часа на 01.11.2021 до 23.59 часа на 15.11.2021
  2. Производство и експедиция след 16.11.2021 до ………. в зависимост от броя поръчани календари. Обещаваме да направим всичко по силите си да пристигнат при Вас преди 31.12.2021. Авторски права:

С качване на изображението, рисунка или снимка всеки автор предоставя /дава / съгласието си същото да бъде публикувано в сайта: https://findthebike.eu и да се ползва срещу възнаграждение в инициативите на ʺОткрий колелотоʺ

Всеки автор носи отговорност предложеното от него изображение да не е предмет на чужди авторски права. Ако някой предложи като свое, изображение което не е негово, той носи всички последствия за това и “Открий колелото” ще съдейства за изясняването на случая пред компетентните органи.

Ако автора е под 16 години той може да участва в конкурса с разрешение на родител/настойник.

От всеки продаден календар екипа от автори в съответната категория получава по 1,20 лв. или по  10 стотинки за автора на всяко едно от дванадесетте изображения в съответния календар. Целта на така определените авторски права е и авторите да имат стимул да разпространяват информацията и да съдействат за продажбите на календара според техните възможности.

Възнагражденията на авторите се изплащат по-банков път в срок до 20.12.2021.

Чрез изплащане на тези възнаграждения “Открий колелото” може да използва изображенията за Календарна кампания 2022 и в бъдещи свои проекти , като сайт и печатни материали.


Изисквания към изображенията:

Изображенията се ъплоудват/качват от авторите им в съответната секция на https://findthebike.eu. Желателно е да се изпраща оригиналът на направената снимка с възможно най-добро качество. Изображенията трябва да са хоризонтални с широчина не по-малка от 1900 пиксела и височина не по-малка от 1000 пиксела. Ако изображението противоречи на добрите нрави и законите в Република България , то “Открий колелото” си запазва правото да го премахне.